Wat doet de arbodienst?

Samenwerken met een arbodienst is al heel lang verplicht en sinds 1 juli 2017 is dit geregeld vanuit de nieuwe insteek met het basiscontract arbodienstverlening. Dit basiscontract zorgt ervoor dat de arbodienst zijn werk op professionele wijze kan doen. Ook zou hier een betere kwaliteit van de arbodienstverlening geborgd mee moeten zijn.

Dit klinkt mooi natuurlijk, maar werkt dit ook zo in de praktijk? Het enige dat dit basiscontract borgt is een minimale standaard in de kwaliteit van de dienstverlening. Hoe succesvol de samenwerking met de arbodienst is, bepaal je natuurlijk vooral zelf. Omdat de arbodienst vooral bij lang verzuim een grote rol heeft, lichten we deze rol en wat je hierin mag verwachten toe.

Jouw medewerker, jouw verantwoordelijkheid

Voordat we ingaan op de rol van de arbodienst, is het eerst belangrijk om te benoemen dat werkgevers altijd eindverantwoordelijk zijn voor het opvolgen van de regels, wetten en procedures bij verzuim. Wat de arbodienst ook vertelt of adviseert, de werkgever draagt de consequenties wanneer hij dit onjuist opvolgt. Dit maakt het extra lastig voor werkgevers, omdat de wetgeving rondom verzuim nogal complex is.

Bespreek daarom altijd voorafgaand elk langdurig verzuimtraject of je arbodienst werkt volgens de actuele wetten, regels en procedures. Blijf zelf ook nadenken en wanneer je ergens over twijfelt, vraag dan altijd een deskundigenoordeel bij UWV of een second opinion bij een onafhankelijk bedrijfsarts.

Kijk op www.rondomwerk.nl voor meer informatie over de arbodienst!