Tips die jij kan gebruiken ter verbetering van de veiligheid van je werknemers

Een veilige werkomgeving is van groot belang. Niet alleen zorgt een veilige werkomgeving voor een laag ziekteverzuim, hoge productiviteit en kwaliteit. Het zorgt ook voor een hogere mate van tevredenheid onder werknemers wanneer zij hun werkplaats als veilig ervaren. Toch hebben veel werkgevers moeite om een veilige werkplek voor hun personeel te creëren. In dit artikel geven wij enkele tips die succesvol zijn toegepast om de veiligheid te kunnen verbeteren. Veel leesplezier!

De gevaren

Allereerst is het van belang om goed in kaart te brengen wat precies de gevaren zijn op de werkplaats. Iemand die in een ziekenhuis werkt loopt hele andere risico’s dan bijvoorbeeld een bouwvakker. Een arts loopt veel meer risico op besmettingen dan een gemiddelde werknemer waardoor goede desinfectiemiddelen en beschermende kleding eigenlijk tot de minimale uitrusting dienen te behoren. Voor een bouwvakker is het essentieel dat de apparatuur waarmee hij werkt van goede kwaliteit is en dat hij zijn werkzaamheden uit kan voeren op een veilige bouwplaats. Beveiligingscamera’s en hekken kunnen bovendien ongewenste indringers buiten de deur houden. 

Luister naar je medewerkers

Ook is het van belang om het gesprek aan te gaan met je personeel over hoe zij de veiligheid zelf ervaren. Op die manier kan je zelf aanpassingen doen indien nodig of een protocollen bedenken voor de werkzaamheden waardoor het werk veiliger kan. Je werknemers zijn degene die het meest worden blootgesteld aan de gevaren dus hebben zij hier ook het beste zicht op.


Bron: Cyclops Security

Geef een reactie