BV of holdingstructuur oprichten

Veel startende ondernemers vragen zich af of ze een B.V.  of holdingstructuur op moeten richten. De meeste mensen weten wel wat een B.V. is en hoe deze opgericht wordt maar een holdingstructuur is een term waar veel mensen wat minder vaak gehoord hebben. Daarom gaan wij hier in deze blog meer over vertellen en nemen we eens onder de loep of het verstandiger is om een B.V. of een holdingstructuur op te richten.  

Wat is een BV?

Een besloten vennootschap (B.V.) is een rechtsvorm met een rechtspersoonlijkheid. Het oprichten van een B.V. kan in veel gevallen fiscale voordelen bieden ten opzichte van andere ondernemingsvormen zoals een eenmanszaak of V.O.F. Voor het oprichten van een B.V. moet onder andere een notariële akte worden opgesteld. Vervolgens zal de besloten vennootschap worden ingeschreven bij de kamer van Koophandel.

Wat is een holdingstructuur?

Een holdingstructuur is een structuur met diverse B.V. ‘s. Je kunt een holding zien als een moedermaatschappij, waar één of meerdere B.V. ’s onder hangen. De meest voorkomende structuur is een persoonlijke holding met daaronder een zogenaamde werk-BV (ook wel dochter-BV genoemd). In de werk- of dochter BV zit de actieve onderneming. In de dochter BV worden dan ook ondernemingsrisico gelopen. Het eventuele bedrijfspand, dure machines, opgebouwde pensioenen, aangevraagde patenten en andere eigendommen worden ondergebracht in de persoonlijke holding. Beide vennootschappen zijn rechtspersonen die ieder verantwoordelijk zijn voor eigen baten en lasten. Dit houdt in dat zowel de werkmaatschappij als de holdingmaatschappij aparte eigendom en schulden hebben. Deze constructie wordt veelal gebruikt om risico’s te spreiden. 

Waarom een holdingstructuur oprichten?

Veel kleine ondernemers kiezen bij oprichting liever voor één B.V.  dan voor een eenmanszaak. Het idee daarachter is dat ze dan beter beschermd zijn tegen faillissement aangezien je bij een B.V. niet met privévermogen aansprakelijk bent voor eventuele schulden. Een B.V. alleen kan er echter niet voor zorgen dat je opgebouwde pensioenen, aangevraagde patenten of zelfs je bedrijfswagen niet alsnog kwijt raakt bij faillissement. Een holdingstructuur kan dat door het gespreide risico wel. Als de werk B.V. dus bijvoorbeeld failliet gaat, heeft dit verder geen gevolgen voor de persoonlijke holding. 

Persoonlijke begeleiding bij de oprichting van een BV of holdingstructuur

Om een B.V. of holdingstructuur op te richten, kan gebruik worden gemaakt van de diensten van een gespecialiseerd bedrijf. Naast een volledige ontzorging bij een B.V. oprichten kan er gebruik worden gemaakt van maatwerk advies en ondersteuning met betrekking tot fiscale- en administratieve zaken die behoren bij het oprichten van een B.V. of holdingstructuur. Op deze manier kan een meest soepel start van een onderneming gewaarborgd worden en worden de ondernemers zelf hierbij volledig ontzorgd. 

Geef een reactie